Sedan länge finns inom Aneco Ab en rad egenutvecklade produkter. Som exempel kan nämnas kalldoseringar, transportörer och bandmatare.
Redan under mitten av 90-talet tog företaget fram ett mobilt kallasfaltverk som har sålts på den svenska, amerikanska och baltiska marknaden, där de i dag fungerar med mycket tillfredsställande resultat. Utmärkande är att i verket kan moderna emulsioner användas samtidigt som en helt igenom homogen asfaltmassa kan produceras. Vidare är verket preparerat för användning av bitumenfoam.
Jämfört med varm tillverkning ger vårt kallasfaltverk fördelar som låga produktionskostnader och låg energiförbrukning. 

I varje asfaltanläggning ingår ett flertal lagringstankar för bitumen. Sedan många år har vi på agenturbasis arbetat med bitumentankar i en rad olika utföranden från firma Cartem och har erfarenhet av över 100 levererade bitumentankar i storlekar upp till 100 m3 på den svenska marknaden Vi levererar tankarna fullt utrustade direkt till resp. kund, dvs. försedda med isolering, uppvärmning, nödvändig intern rördragning, pumpar, plattformar osv. Naturligtvis levererar vi även bitumenpumpar, värmeelement, ventiler, nivågivare och annan tankutrustning separat som reservdelar.
I vårt utbud ingår även miljö- och säkerhetsklassade tankar för brännolja.

Vi har gedigna kunskaper avseende transportörer och kan leverera en rad olika varianter av rullar till dessa.
Vidare har vi försäljningsrätten av reservdelar till asfaltanläggningar av företaget Vianovas tillverkning. De tillverkar inte längre hela anläggningar , men vi räknar med en viss potential när där det gäller eftermarknaden.
Vi representerar också det danska företaget Daniit, före detta Lodam Automation A/S, på reglersidan. De har mer än 35 års erfarenhet av styrning på asfaltverk med en mängd väl fungerande installationer på olika asfaltverk runt om i Sverige.